Milan Ištván

Autor je riaditeľom občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu a členom Rady vlády pre informatiku