Marián Belko

Krátky životopis - Vzdelanie:

- v rokoch 2000-2003: bakalárske štúdium, Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, odbor: Politológia - Medzinárodné vzťahy a európske štúdie,

- od roku 2002: inžinierske štúdium, Ekonomicko-správna fakulta Masarykovej univerzity v Brne, odbor: Finančné podnikanie

- od roku 2003: magisterské nadväzujúce štúdium, Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, odbor: Politológia

- od roku 2003: magisterské nadväzujúce štúdium, Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne, odbor: Medzinárodné vzťahy a európske štúdie