Václav Mandák

Václav Mandák je šéfredaktor Bulletinu advokacie. Je uznávaným odborníkem v oboru trestního práva, kde vedle své dlouholeté praktické činnosti jako obhájce je i autorem mnoha odborných článků, spoluautorem či lektorem několika učebnic a příruček trestního práva a za Českou advokátní komoru se účastní připomínkových řízení k návrhům zákonů týkajících se trestního práva a právní úpravy advokacie.