3293

Milan Stibral

* 1946

vystudoval právnickou fakultu UK. Od roku 1975 pracoval v ČTK postupně jako obrazový redaktor, zástupce šéfredaktora obrazové redakce a ředitel vydavatelství Pressfoto. Od roku 1993 je generálním ředitelem ČTK a od roku 2000 je současně jednatelem společnosti Newton Information Technology. V letech 1997 a 1998 byl prezidentem Evropské aliance tiskových agentur.