3315

Jiří Dolejší

Autor je zástupcem ředitele Ústavu částicové a jaderné fyziky na matematicko-fyzikální fakultě na Karlově univerzitě v Praze.

http://nc25.troja.mff.cuni.cz/~dolejsi/dolejsi.html