Miroslav Kundrata

Autor je ředitel Nadace Partnerství.