Michal Horák

Český občan, dříve 22 let výzkum a vývoj v elektronických technologiích, poté 16 let soukromý podnikatel, nyní důchodce. Píše:

"Veřejné působení žádné, považuji se za vzorek průměrné české populace, jejíž názor na současném mediálním prostoru v tuzemsku chybí."