Rastislav Krč

Autor je studentem 2. ročníku FS VŠB - TU Ostrava.