Emanuel Mandler

*1932

Publicista, historik, politolog a politik, bývalý předseda Liberálně demokratické strany a poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Člen redakčního okruhu Tváře. Člen občanského sdružení Česko-německá vzájemnost. Výrazný zastánce sudetských Němců v jejich sporu o neplatnost "Benešových dekretů" a restituce majetku