Jiří Michalík

Jiří Michalík se narodil v roce 1979 na Hané. Zde také uzavřel své studium: absolvoval FF University Palackého. Nyní pracuje v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

Selsko-mlynářský původ a genius loci rodného kraje silně ovlivnil charakter jeho osobnosti, k němuž kromě mírné omezenosti rozhledu a částečné lenivosti náleží i vrozená nedůvěra vůči různým extravagantním experimentům rozličné provenience a lpění na tradicí prověřených hodnotách.

Zajímá se o klasickou a renesanční filosofii a lokální dějiny, velmi jej rovněž přitahuje problematika Středního a Blízkého východu (v blízkosti jeho rodiště se narodil významný český orientalista Alois Musil).

Mezi jeho další koníčky náleží turistika a cestování, hudba a divadlo.