Václav Novotný

Ing. Václav Novotný, CSc.

vyučuje jako odborný asistent na katedře ekonomie sociálně ekonomické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Profesní životopis: 1960 Ing. -- VŠE Praha, Fakulta národohospodářská ; 1967 CSc. -- VŠE Praha, Fakulta obchodní ; 1960 -- 1985 VŠE Praha (asistent, vědecký aspirant, vědecký pracovník) ; 1986 -- 1990 Ústav prognózování ČR Praha ; 1990 -- 1994 Ústav pro hospodářskou politiku Praha ; 1994 -- dosud FSE UJEP Ústí n. L. (odborný asistent).

Odborné zaměření: obecná ekonomie, hospodářská politika

Publikační činnost (výběr)

 • V. NOVOTNÝ, Aktuální otázky rozvoje tržní ekonomiky, Acta Unive, FSE UJEP 1996.
 • V. NOVOTNÝ, Hospodářská dynamika a restrukturalizace v ČR, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno 1996.
 • V. NOVOTNÝ, K vybraným otázkám teorie a praxe sociálního tržního hospodářství, FSE UJEP Ústí n. L. 1997.
 • V. NOVOTNÝ, Družstevní socialismus jako alternativa?, in: Družstevnictví v podmínkách tržní ekonomiky, FSE UJEP Ústí n. L. 1998, s. 165-169.
 • V. NOVOTNÝ, Úloha hospodářské politiky při revitalizaci problémových regionů, in: Revitalizace problémových regionů, FSE UJEP 1998, s. 41-46.
 • V. NOVOTNÝ, Stabilizující úloha neziskového sektoru, in: Neziskový sektor v teorii a praxi rozvoje společnosti a regionu, FSE UJEP Ústí n. L. 1999, s. 180-186.
 • V. NOVOTNÝ, Stabilizační politika a současná hospodářské deprese v ČR, in: Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách, VŠ báňská Ostrava 2000, s. 189-193.
 • V. NOVOTNÝ, Cíle regionální integrace v podmínkách globalizace, in: Ekonomika a občan v procesu integrace, FSE UJEP Ústí n. L. 2002, s. 128-130.
 • V. NOVOTNÝ, Vliv hospodářského cyklu na výrobu a prodej osobních automobilů společnosti Škoda auto a. s. , E+M 2003, vol. 5, č. 1, s. 16-21.
 • V. NOVOTNÝ, Sociální stát jako historická kategorie, in: Sociální stát a sociální ekonomie -- hrozba, přežitek nebo příležitost?, FSE UJEP Ústí n. L. 2003, vol. 1, s. 115-121.
 • V. NOVOTNÝ, Krize státu blahobytu, in: Theoretical and Practical aspects of Public Finance (Teoretické a praktické aspekty veřejných financí), VŠE Praha 2004, ISBN 80-245-0677-7, s. 38.