5725

Adam Rykala

Autor se narodil v září roku 1986 v Ostravě. Je svobodný. Vystudoval Gymnázium v Ostravě-Zábřehu a bakalářský obor eurospráva na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Nyní pokračuje ve studiu magisterského oboru eurospráva.

V létech 2006 až 2010 byl zastupitelem městského obvodu Ostrava-Jih. Působí také v představenstvu MDA (Masarykova demokratická akademie). Od května 2010 vykonává funkci poslance Parlamentu České republiky.

Odborně se zajímá o Evropskou unii, regionální rozvoj a životní prostředí. www.rykala.cz