Karel Lišaj

Básník. Vystudoval bohemistiku na FF UK, publikoval v časopisech Tvar, Prostor a Květinky literární. Živí se výrobou starožitností. Sbírka Potěšení na mé straně je jeho knižním debutem.