Zdeněk Havel

publicista, autor měsíčníku ATM - Armády, technika, militaria. Pseudonym odborného pracovníka státní správy, který z pochopitelných důvodů není oprávněn publikovat pod svou pravou totožností názory, které jsou v rozporu s oficiálním stanoviskem vlády