Sergio Iván Moya Mena

Autor prednáša politológiu a medzinárodné vzťahy na kostarickej univerzite Universidad Internacional de las Américas v San José. Je autorom publikácií Sociálne zmeny a progresívna politika v časoch globalizácie (Cambio social y políticas progresistas en la globalización,Cartago, Costa Rica, 2004, ISBN 9977-12-740-9 ) a Kríza a obnova demokratického socializmu (Crisis y renovación del Socialismo Democrático, Cartago, Costa Rica, 1999, ISBN 9977-12-400-0)