4444

Peter Mikulecký

Prof. RNDr. Peter Mikulecký,CSc

Narozen: 1948 v Bratislavě, Československo

 

Kvalifikační údaje 

1963 - 66
Střední všeobecně vzdělávací škola, Bratislava
1966 - 71
Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 
obor: Numerická matematika
1974
RNDr., Přírodovědecká fakulta UK Bratislava, obor: Přibližné a numerické metody
1981
CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK Bratislava, obor: Přibližné a numerické metody
1994
Docent, Fakulta hospodářské informatiky, Ekonomická univerzita Bratislava, obor: Kvantitativní metody a informatika v ekonomii
2000
Profesor, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, obor: Manažerská informatika (jmenován s účinností od 1.11. 2000)
 

Působení a funkce

1971 - 73
Ústav aplikované kybernetiky Bratislava,  asistent
 
1973 - 80
Ústav aplikované matematiky a výpočetní techniky, Přírodovědecká fakulta UK, Bratislava, odborný asistent, odborný pracovník
1980 - 86
Ústav aplikované matematiky a výpočetní techniky UK, Bratislava, samostatný odborný pracovník, vědecký pracovník, vedoucí oddělení vědeckotechnického využití počítačů
1986 - 88
Ústav výpočetní techniky vysokých škol při UK, Bratislava, zástupce ředitele pro vědu a výzkum, samostatný vědecký pracovník
1988 - 90
Laboratoř výpočetní techniky Matematicko-fyzikální fakulty UK, Bratislava, zástupce ředitele, samostatný vědecký pracovník
1990 - 93
Katedra umělé inteligence Matematicko-fyzikální fakulty UK, Bratislava, vedoucí katedry, odborný asistent
 
1993 - 94
Fakulta řízení a informační technologie VŠP v Hradci Králové, Katedra aplikované informatiky, odborný asistent a docent
1993 - doposud
Fakulta řízení a informační technologie VŠP v Hradci Králové, Katedra aplikované informatiky, vedoucí katedry aplikované informatiky;
od 1.9.2000 Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, vedoucí katedry informačních technologií
1996 - 1999
Místopředseda Akademického senátu VŠP
1999 - 2002
Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové (od 1. 9. 2000 Univerzita Hradec Králové) , předseda Akademického senátu UHK
říjen 2001
Řádně zvolen kandidátem na rektora Univerzity Hradec Králové (hlasování: 17 hlasů pro PM, 1 hlas pro V. Wolfa, 1 hlas pro Prof. O. Uličného, 1 zdržení)
březen 2002
Díky nechutným intrikám lidí s převráceným pořadím hodnotových preferencí, přizpůsobujícím si minulost dle svých představ a pokřivených cílů, nebyl do funkce rektora jmenován a odstoupil, aby obsazení této důležité funkce neblokoval 
říjen 2002 - doposud
Koordinátor pro vědeckou činnost Fakulty informatiky a managementu (funkce, která není součástí vrcholového vedení fakulty - informace pro "znalce lustračního zákona"), zároveň odpovídá za organizaci a průběh doktorského studijního programu
leden 2004 - doposud
Zahraniční člen Akreditační komise, poradního orgánu vlády Slovenské republiky, odpovídá za akreditaci studijních oborů management, lidské zdroje a personální management, kvantitativní metody atd.
 

Odborné zájmy 

1971 - 73
automatizované systémy řízení
1973 - 81
teoretická informatika, logické programování, výpočetní složitost
1979 - 87
matematický software, knihovny pro vědeckotechnické výpočty
1980 - doposud
umělá inteligence a aplikace jejího výzkumu
1981 - doposud
znalostní systémy a technologie
1985 - doposud
interakce člověka s počítačem
1998 - doposud
znalostní management

Knižní publikace a učební texty

 • Mikulecký, P., Lenharčík, I., Hynek, J.:Znalostní technologie II. Expertní systémy. 2. vydání, GAUDEAMUS, UHK Hradec Králové, 2002, ISBN 80-7041-904-0
 • Mikulecký, P., Hynek, J. (editoři): Znalostní management: Tvorba, organizace a využití znalostí. Intermedia 2/2000, GAUDEAMUS, UHK Hradec Králové, ISBN 80-7041-220-8
 • Kelemen, J., Kubík, A., Lenharčík, I., Mikulecký, P.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. GRADA, Praha, 1999, 252 stran, ISBN 80-7169-501-7
 • Mikulecký, P., Hynek, J., Lenharčík, I.: Znalostní technologie II. Znalostní a expertní systémy. GAUDEAMUS, VŠP Hradec Králové, 1999, 109 stran, ISBN 80-7041-483-9
 • Dytrt, Z., Mikulecký, P., Nejezchleba, M., Prillwitz, G., Roudný, R. (editoři): Etika podnikání a veřejné správy: Informační společnost -- etická výzva pro 21. století. Sborník z 2. mezinárodní konference, Hradec Králové, 18. -- 20. 5. 1999, Vyd. VUSTE ENVIS Praha, 1999, ISBN 80-902356-5-4
 • Pavlíček, J., Hynek, J., Mikulecký, P.: Logické programování a Prolog. Vydavatelství GAUDEAMUS, Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové, 1995
 • Kelemen, J., Ftáčnik, M., Kalaš, I., Mikulecký, P.,: Základy umelej inteligencie. Alfa, Bratislava, 1992, 400 str., ISBN 80-05-00957-7
 • Kelemen, J., Kozová, J., Mikulecký, P. (editoři): Expertné systémy. Sborník prací semináře. DT ČSVTS Bratislava, 171/87, 1987, 176 str.
 • Mikulecký, P.: Programovací jazyk PROLOG. Učební text k postgraduálnímu studiu. KKI SVŠT, Bratislava, 1987, 45 str.
 • Kelemen, J., Kalaš, I., Mikulecký, P., Vojtko, M.: Umelá inteligencia - programovacie prostriedky. Učební text. Ediční středisko UK, Bratislava, 1985, 214 str. (2.vydání 1988)
 • Horváthová, M., Mikulecký, P., Zendulka, L.: Vedeckotechnické výpočty a matematická štatistika. Riadiace interaktívne programy nad vybranými skupinami úloh. Príručka operátora. SMEP A 786-1, DATASYSTÉM Bratislava, 1985, 56 str.
 • Horváthová, M., Mikulecký, P., Zendulka, L.: Vedeckotechnické výpočty a matematická štatistika. Riadiace interaktívne programy nad vybranými skupinami úloh. Príručka programátora. SMEP A 787-1, DATASYSTÉM Bratislava, 1985, 40 str.
 • Kelemen, J., Mikulecký, P., Stríženec, M.: Úvod do umelej inteligencie. Učební text. Ediční středisko UK, Bratislava, 1979, 124 str. (2.vydání 1981, 3.vydání 1984)
 • Horváthová, M., Kovácsová, M., Mikulecký, P., Pasztorek, J., Zendulka, L.: Súbor podprogramov pre vedeckotechnické výpočty. Časť II. Príručka pre používateľov. SMEP A 589-1, DATASYSTÉM Bratislava, 1983, 190 str.
 • Horváthová, M., Kovácsová, M., Mikulecký, P., Pasztorek, J., Zendulka, L.: Súbor podprogramov pre vedeckotechnické výpočty. Časť II. Príručka pre programátorov. SMEP A 590-1, DATASYSTÉM Bratislava, 1983, 187 str.
 • Hvorecký, J., Mikulecký, P., Pastorová, M.: Algoritmy a programovanie. Experimentálny učebný text pre 4. ročník gymnázií. SPN Bratislava, 1982 (český překlad SPN Praha, 1983)
 • Mikulecký, P. (editor): Second Czechoslovak - Soviet Conference of Young Computer Scientists. Proceedings. Vyd. Obzor Bratislava, 1982, 258 str.

Recenzované publikace z mezinárodních konferencí, časopisů, knih a sborníků

 • Mikulecký, P., Ponce, D., Toman, M.: A Knowledge-Based Solution for River Water Resources Management. In: Water Resources Management, WESEX Conference, Las Palmas, 30.4.-3.5.2003 (accepted)
 • Mikulecký, P., Ponce, D., Toman, M.: A Knowledge-Based Decision Support System for River Basin Management. In: River Basin Management, WESEX Conference, Las Palmas, 28.-30.4.2003 (accepted)
 • Mikulecký, P.: An Approach to e-Community Support at a University. In: International Conference on Information and Communication Technologies in Education ICTE 2002, Badajoz, 20. -- 23. 11. 2002
 • Ponce, D., Mikulecký, P., Toman, M.: Application of Qualitative Reasoning in Hydropower Plant Control. In: Management of Productivity at Water Utilities (L. Macek, ed.), Prague, June 12-14, 2002, poster, p. 191
 • Mikulecký, P., Ponce, D., Toman, M.: Possibilities for Knowledge Management Solutions in Water Management. In: Management of Productivity at Water Utilities (L. Macek, ed.), Prague, June 12-14, 2002, p. 96
 • Toman, M., Mikulecký, P., Ponce, D.: Knowledge-based and Expert Systems Utilization to Improve the Control and Optimization Processes in Water Management Dispatch Centers in Real Time. In: Management of Productivity at Water Utilities (L. Macek, ed.), Prague, June 12-14, 2002, pp. 107-112
 • Mikulecký, P.: Znalostní management a mobilní technologie. In: Proc. of 8th International Conference "Quantitative Methods in Economy and Business", 18.-20. 9. 2002, Ekonomická univerzita Bratislava, pp. 147-152, ISBN 80-225-1589-2
 • Mikulecký, P.: Wireless On-Line Information Support of Mobile Users. In: AITA 2001, Skiathos, Greece, 27. -- 30. 9. 2001
 • Mikulecký, P., Zelenka, J.: On-line Information Support of Mobile Users. In: E+M Economics and Management, 2001
 • Mikulecký, P., Zelenka, J.: On-line Wireless Information Systems for Tourism. In: 2nd Conference on Tourism, Prague, April 9-10, 2001
 • Mikulecký, P.: Information Filtration in Knowledge Management Support. In: Proc. of 7th International Conference "Quantitative Methods in Economy and Business", 29.-30. 3. 2001, Ekonomická univerzita Bratislava, pp. 190-193, ISBN 80-225-1382-2
 • Mikulecký, P.: Kognitivní aspekty znalostního managementu. In: Kognice a umělý život (Kelemen, J., Kvasnička, V., Pospíchal, J., eds.), Slezská univerzita v Opavě, str. 195-202, Opava, 2001, ISBN 80-7248-107-X
 • Mikulecký, P., Hynek, J.: Computational Intelligence in Knowledge Management Support. In: ICSC Congress on Intelligent Systems and Applications (ISA 2000), December 11-15, 2000, University of Wollongong, Australia, Publ. by ICSC Academic Press, Canada, pp. 297-301,ISBN 3-906454-24-X
 • Mikulecký, P.: Úvod do znalostního managementu. In: Intermedia 2/2000, str. 7-21, ISBN 80-7041-220-8
 • Mikulecký, P.: Informační technologie pro znalostní management. In: Intermedia 2/2000, str. 43-49, ISBN 80-7041-220-8
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P.: University Knowledge Management - Issues and Prospects.
 • In: PKDD 2000, Workshop "Knowledge Management: Theory and Applications", Lyon, 13.-16.9.2000, (J.-L. Ermine, Ed.), pp. 157 - 164
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P., Semrádová, I.: Znalostní management v univerzitním vzdělávání: Možnosti a úskalí.  In: PKKP 2000, Hradec Králové, 12.-14.6.2000
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P., Semrádová, I.: Potenciál znalostního managementu ve vzdělávání vysokoškoláků. Technológia vzdelávania, 9/2000, ISSN 1335-003X, str. 4-7
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P.: Znalostní management ve vzdělávacím procesu. In: Pedagogický software 2000, 8.-9. 6. 2000, České Budějovice, str. 124, ISBN 80-85645-40-8
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P.: University at a Turning Point. In:EUNIS 2000, Towards Virtual Universities, Instytut Informatyki Politechniki Poznaňskiej, Poznaň, 2000, pp. 111-116, ISBN 83-913639-1-0
 • Toman, M., Mikulecký, P.: Expertní systémy a jejich perspektiva ve vodním hospodářství. Vodní hospodářství / Water Management 4(2000), str. 72-74, ISSN 1211-0760 
 • Mikulecký, P., Mikulecká, J.: Active Tools for Better Knowledge Dissemination. In: Proc. ASIS 1999 Annual Meeting (L. Woods, Ed.), pp. 420-427, Washington D.C., November 1-4, 1999, ISBN 1-57387-091-9
 • Mikulecký, P.: Znalostné systémy a znalostný management. In: 6. medzinárodná konferencia FHI EU Bratislava, 4.-5. 11. 1999, Bratislava, str. 264-269 
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P.: Znalostní management v prostředí univerzity. In: IV. mezinárodní konference "Ekonomika a informatika na přelomu tisíciletí", Liberec, 13.-14.9.1999, TU Liberec, pp. 125-127, ISBN 80-7083-359-9
 • Ponce, D., Mikulecký, P.: Qualitative Modelling in Glass Production. In: Proc. 5th Int. Seminar on Mathematical Simulation in Glass Melting, Horní Bečva, June 17-18, 1999, pp. 152-161, ISBN 80-238-4238-2
 • Semrádová, I., Mikulecký, P., Mikulecká, J.: Znalostní management - etická dimenze. In: Ethics in Business and Administration, Sborník z 2. mezinárodní konference, Hradec Králové, 18. -- 20. 5. 1999, Vyd. VUSTE ENVIS Praha, 1999, ISBN 80-902356-5-4
 • Mikulecký, P.: Knowledge Management in Public Administration. In: Sborník TEMPUS JEP 11572-96 INSYPA Workshop (P. Fabián, J. Čapek, eds.), pp. 10-14, Published in Huddersfield, UK, Printed by the University of Pardubice Publ. Center, 1999, ISBN 80-7194-203-0
 • Mikulecký, P.: Intelligent Information Technologies in Public Administration. In: Sborník TEMPUS JEP 11572-96 INSYPA Workshop (P. Fabián, J. Čapek, eds.), Hradec Králové, 1. - 2. 7. 1998, University of Pardubice Publ. Center, 1998, ISBN 80-7194-161-1
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P.: Znalostní management pro informační společnost. E+M Ekonomie a management 1/1998, str. 41-44, ISSN 1212-3609
 • Mikulecký, P., Kelemen, J., Ponce, D.: A Multiagent Intelligent Control System. In: INES '98, IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Wien, Austria, September 17-19, 1998 
 • Mikulecký, P., Kelemen, J., Bódi, R., Chmelař, J.: A Multiagent Intelligent Control System for Glass Industry. In: WSC3: 3rd On-line World Conference on Soft Computing in Engineering Design and Manufacturing, June 21-30, 1998. Publikováno on-line, textová podoba in: Roy, R. et al.: Advances in Soft Computing -- Engineering Design and Manufacturing. Springer-Verlag London Limited, 1999, ISBN 1852330627
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P.: Intelligent User Interfaces: A Perspective for Better Information Systems Usability. In: Pour, J., Voříšek, J. (eds.) Systems Integration '98, 6th International Conference, Praha, June 15-16, 1998, pp. 559-566
 • Mikulecký, P., Bódi, R., Chmelař, J.: Intelligent Total Glass Production Control. In: Sarnovský, J., Sinčák, P., Mach, M., Hatala, M. (eds.): Artificial Intelligence in Industry. From Theory to Practice. Vysoké Tatry, April 22-24, 1998, pp. 199-206, Technická univerzita Košice
 • Chmelař, J., Bódi, R., Mikulecký, P.: Towards Total Glass Quality Management. In: Proc. 4th Int. Seminar on Mathematical Simulation in the Glass Melting, Horní Bečva, June 1997, pp. 172-181
 • Mikulecký, P., Ponce, D., Hynek, J.: Knowledge-Based Projects in Industrial Applications. In: Proc. 4th Int. Seminar on Mathematical Simulation in the Glass Melting, Horní Bečva, June 1997, pp. 191-201
 • Chmelař, J., Bódi, R., Mikulecký, P., Malik, S. A.: Expert Systems in Intelligent Control of Continuous Glass Melting Processes. In: Workshop on Advanced Control for Industrial Glass Melters, 6 and 7 May 1997, MECC Exhibition and Congress Centre, Maastricht, The Netherlands
 • Štyrský, J., Mikulecký, P.: Studium managementu volného času a místo informatizace v něm na VŠP v Hradci Králové. In: Ekonomická transformácia, jej sociálne a ekonomické dôsledky. Sborník z mezinárodní konference. Vysoké Tatry, Ekonomická univerzita Bratislava, 1996
 • Kelemen, J., Mikulecký, P.: Joining Traditional and Nouvelle AI Using G2. In: Proc. of the European G2 Users Society Meeting EGUS'95, Heidelberg, November 1995
 • Bódi, R., Kelemen, J., Mikulecký, P.: Expert Systems Technology and Some of Its Industrial Applications. In: Proc. 3rd Int. Seminar on Mathematical Simulation in the Glass Melting, Horní Bečva, May 1995, pp. 113 - 119
 • Mikulecký, P., Bódi, V.: An Active Artificial Assistant. In: Proc. 6th Int. Conference on Artif. Intell. and Inform. Control Systems of Robots (I. Plander, Ed.), Smolenice Castle, Slovakia, Sept. 12-16, 1994, World Scientific, Singapore, 1994, pp. 339-344
 • Mikulecký, P.: Knowledge-based Interfaces for Existing Systems. In: Human-Machine Communication for Educational Systems Design (M.D.Brouwer-Janse, T.L.Harrington, eds), NATO ASI Series F: Computer and System Sciences, Vol. 129, Springer-Verlag, Berlin, 1994, 213-219
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P.: Yet Another Knowledge - Based Front - End - To - Database Project. In: Proc. The 5th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, June 9-12, 1992, Paderborn, Germany, LNCS / LNAI Vol. 604, Springer-Verlag, Berlin, 1992, pp. 622-625
 • Kelemen, J., Mikulecký, P.: Changing Philosophy of Teaching Artificial Intelligence. A Case Study. In: Artificial Intelligence in Higher Education, (V. Mařík, O. Štěpánková, Z. Zdráhal, eds.), LNCS Vol. 451 (subseries LNAI), IX+247 str., Springer-Verlag, Berlin, 1990
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P.: Scientific Program Libraries in Engineering Studies. In: Proc. Conf. "Progressive Methods, Forms and Technical Means in Engineering Studies", DT ČSVTS, 17/87, Bratislava, 1987, str. 53-55
 • Mikulecký, P., Chorvátová, I.: A Knowledge-Based Tool for a Scientific Program Library. In: Proc. Conf. Artif. Intelligence and Inf. - Control Systems of Robots (I. Plander, Ed.), North - Holland, Amsterdam, 1987, str. 355-358
 • Mikulecký, P., Kalaš, I., Kelemen, J.: Representation of Meta - Knowledge in Expert Systems. Comp. and Artif. Intelligence 5, 3(1986), 223-234
 • Mikulecký, P.: On Knowledge-Based Software Tools. Comp. Physics Communications 41 (1986), 397-401
 • Mikulecký, P.: On Knowledge - Based Software Tools. In: Proc. 6th Summer School "Software Engineering, Methods and Tools in Comput. Physics", Nové Město na Moravě, 1985, str. 9-12
 • Mikulecký, P.: Considerations on the Computational Complexity of Partial Differential Equations. In: Studientexte, Heft 68/84, Technische Universität Dresden, 1984, str. 90-98
 • Mikulecký, P., Kelemen, J.: Supervising Expert Systems: An Attempt to Organize Certain Mathematical Software Intelligently. In: Proc. Conf. "Berliner Informatik-Tage, bit'82", Berlin, 1982, str. 313-325
 • Ondrejička, M., Vašina, P., Mikulecký, M., Hulkó, G., Šimko, I., Mikulecký, P., Handlovič, R., Kratochvíľová,H.: Pattern Recognition Analysis of Socioeconomical Factors in the History of Hypertension. In: XVI. Int.Congress of Int. Med. Abstracts, ISIM, Praha 1982, str. 403
 • Mikulecký, P.: Some Considerations on Computational Complexity of Differential Equations. In: Proc. 1st Czechoslovak - Soviet Seminar of Young Computer Scientists, (B.Rovan, ed.), Smolenice, 1980, str. 111-120
 • Mikulecký, P.: On Configurations in Cellular Automata. In: Mathematical Foundations of Computer Science (A.Blikle, ed.), Lecture Notes in Computer Science, Vol.28, Springer-Verlag, 1975, str. 62-68

Recenzované publikace z národních konferencí, časopisů, knih a sborníků

 • Mikulecký, P.: On-line komunity a jejich etické dimenze. In: Manažerská etika III: Inspirace pro 21. století. ECONOMIA, a.s., Praha, 2002, str. 97-100, ISBN 80-85378-19-1
 • Malý, J., Mikulecký, P.: Některé sociální a psychologické problémy tvorby a realizace informačních systémů. In: Seminář Systémové inženýrství SI '96, Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové, 1996
 • Milková, E., Mikulecký, P.: Comenius Logo for Windows aneb vzhůru k výuce tvořivosti. Sborník semináru POŠKOLE '94, Lázně Sedmihorky, duben 1994
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P.: Poradné systémy pre databázy. Sborník semináru dB-sem '91, Olomouc, říjen 1991
 • Mikulecký, P., Chačatrjanová, I.: Poradné systémy. In: "PROLOG a umělá inteligence", (O. Štěpánková, ed.), DT Praha, 1990, str. 152-162
 • Kalaš, I., Mikulecký, P.: Úvodné etapy poznatkového projektu. In: Zborník prednášok 9. sympózia "Algoritmy '87", Štrbské Pleso, 1987, str. 95-101
 • Mikulecký, P.: Knižnice matematických programov. In: Zborník prednášok 8. sympózia "Algoritmy '85", Štrbské Pleso, 1985, str. 159-163
 • Mikulecký, P.: Expertné systémy v aplikovanej matematike. In: "Vyšší formy využívání počítačů ve vědeckotechnické základně", (M.K.Chytil, ed.), DT ČSVTS Praha, 1983, str. 67-76
 • Mikulecký, P., Štolcová, E.: Expertné systémy v aplikovanej matematike I. In: Zborník prednášok 7.sympózia "Algoritmy '83", Štrbské Pleso, 1983, str. 231-235
 • Mikulecký, P., Kelemen, J., Štolcová, E., Tekušová, M.: Experimenty s FRL: Expertné systémy. In: Zborník SOFSEM '82, Bílý Kříž, 1982, str. 373-376
 • Mikulecký, P., Kovácsová, M., Pasztorek, J., Zendulka, L.: Koncepcia ďalšieho vývoja programových prostriedkov v oblasti vedeckotechnických výpočtov pre počítače SMEP. In: Zborník prác zo IV. seminára "Možnosti využitia počítačových systémov SMEP", Vysoké Tatry, 1982, str. 270-276
 • Kelemen, J., Mikulecký, P.: Úrovne proceduralizácie v aplikovanej matematike. In: Zborník prednášok zo 6. sympózia "Algoritmy'81", Štrbské Pleso, 1981, str. 125-133
 • Mikulecký, P., Kovácsová, M., Pasztorek, J., Zendulka, L.: Koncepcia tvorby matematického programového vybavenia počítačov radu SMEP. In: Zborník III. seminára "Využitie minipočítačových výpočtových systémov SMEP", Vysoké Tatry, 1980, str. 203-210
 • Mikulecký, P.: Databázy a programovanie v predikátovej logike. In: Sborník prací semináře SOFSEM'79, Krkonoše, 1979, str. 374-377
 • Mikulecký, P.: Laplaceova funkcia. In: Knižnica algoritmov z 5. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Štrbské Pleso, 1979, str. 97-100
 • Mikulecký, P.: Certifikácia algoritmu číslo 21/III (1975). In: Knižnica algoritmov z 5. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Štrbské Pleso, 1979, str. 329-331
 • Mikulecký, P.: Problémy programovania v predikátovom počte. Informačné systémy 7, 2(1978), str. 123-134
 • Mikulecký, P.: Kolmogorovov test lambda a test Kolmogorova - Smirnova. In: Knižnica algoritmov zo 4. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Štrbské Pleso, 1977, str. 97-102
 • Mikulecký, P.: ANORM - distribučná funkcia normálneho rozdelenia. In: Knižnica algoritmov zo 4. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Štrbské Pleso, 1977, str. 149-152
 • Mikulecký, P.: O jednej klasifikácii konfigurácií v bunkových automatoch. In: Zborník prác konferencie "BIONIKA'77", Bratislava, 1977
 • Mikulecký, P.: Predikátová logika ako programovací jazyk. In: Zborník prednášok 4. sympózia "Algoritmy", Vysoké Tatry, 1977, str. 416-420
 • Mikulecký, P.: Connectivity in Cellular Automata. In: Celostátní konference o kybernetice, (J.Hes, ed.), ČSKS Praha, 1976, str. 254-262
 • Mikulecký, P.: Vytváranie prvočísel. In: Knižnica algoritmov z 3. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Tatranská Lomnica, 1975, str. 250-259
 • Mikulecký, P.: Komplexné prvočísla. In: Knižnica algoritmov z 3. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Tatranská Lomnica, 1975, str. 260-265
 • Mikulecký, P.: Bartlettov test. In: Knižnica algoritmov z 2. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Vysoké Tatry, 1974
 • Mikulecký, P.: F-test pre analýzu rozptylu pre n výberov. In: Knižnica algoritmov z 2. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Vysoké Tatry, 1974
 • Mikulecký, P., Florianová, J.: Hladina významnosti pre hodnoty F. In: Knižnica algoritmov z 2. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Vysoké Tatry, 1974
 • Mikulecký, P., Florianová, J.: Hladina významnosti pre hodnoty t. In: Knižnica algoritmov z 2. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Vysoké Tatry, 1974
 • Mikulecký, P., Florianová, J.: Hladina významnosti pre hodnoty chi-kvadrát. In: Knižnica algoritmov z 2. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Vysoké Tatry, 1974
 • Mikulecký, P.: Výpočet dátumu. In: Knižnica algoritmov z 1. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Vysoké Tatry, 1972
 • Mikulecký, P.: QSORT - usporiadanie čísel podľa veľkosti. In: Knižnica algoritmov z 1. sympózia "Algoritmy vo výpočtovej technike", Vysoké Tatry, 1972

Nepublikované kvalifikační vědecké práce

 • Mikulecký, P.: On Advice-Giving and Human-Computer Interacting. A Collection of Articles. Habilitační práce. Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita, Bratislava, november 1993
 • Mikulecký, P.: Výpočtová zložitosť niektorých problémov numerickej matematiky. Kandidátska dizertačná práca vo vednom odbore 11-05-9, Ústav aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky UK, Bratislava, 1980, 120 str.
 • Mikulecký, P.: O niektorých problémoch rozhodnuteľnosti v bunkových automatoch. Rigorózna práca. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 1974, 24 str.

Překlady

 • Hopcroft, J. E., Ullman, J. D.: Formálne jazyky a automaty. ALFA, Bratislava, 1978 (překlad z anglického originálu, spoluprekladateľ B. Rovan)

Ostatní publikace

 • Mikulecký, P.: O medzinárodnej spolupráci s trochou nostalgie. Úvodník. Technológia vzdelávania, 9/2000, ISSN 1335-003X, str. 2
 • Mikulecký, P.: Znalostní management v organizacích. Hlavní přednáška na semináři "Znalostní management", pořádaném firmou DANGO s.r.o. v Hradci Králové, dne 22. 10. 1999, Výzkumná zpráva kateder informatiky FŘIT č. 99002, říjen 1999
 • Mikulecký, P.: Znalostní management ve veřejné správě. Stručná analýza východisek a možností. Výzkumná zpráva kateder informatiky FŘIT VŠP Hradec Králové č. 99001, srpen 1999, 7 str.
 • Slabý, A., Mikulecký, P.: Pátý rámcový výzkumný program Evropské unie. Zpravodaj Akademické obce VŠP, 1/1999, s. 12
 • Mikulecký, P.: Co chci aneb pár slov předsedy Akademického senátu VŠP. Zpravodaj Akademické obce VŠP, 4/1998, s.6
 • Mikulecký, P.: Fiktivní rozhovor o sobě a souvisejících věcech. Zpravodaj Akademické obce VŠP, 4/1998, s. 5-6
 • Skalská, H. a kol.: Inovace a integrace kvantitativních metod ve specializaci informační management. Zpráva o řešení projektu FRVŠ č. G 0848, FŘIT VŠP Hradec Králové, 1998 (člen autorského kolektivu)
 • Mikulecký, P.: Laboratoř ELISA - podpora rozvoje vědy a výzkumu na FŘIT. In: Sborník Intermedia 1/1998, FŘIT VŠP Hradec Králové, 1998, str. 83-88
 • Mikulecký, P.: Program pro kompletní formulaci a analýzu problémů, výběr a prezentaci rozhodnutí. Verze 2.0 pro Windows. Studentská verze. Průvodce a tutoriál. Pracovní materiál katedry aplikované informatiky VŠP, 1998, 33 str.
 • Mikulecký, P., Skalská, H.: Systémy pro podporu rozhodování. Soubory dočasných učebních textů. Katedra aplikované informatiky FŘIT VŠP, 1998
 • Mikulecký, P., Kelemen, J., Ponce, D.: A Multiagent Intelligent Control System. Informatics Tech. Report 98002, FŘIT VŠP Hradec Králové, únor 1998
 • Mikulecká, J., Mikulecký, P.: Intelligent User Interfaces: A Perspective for Better Information Systems Usability. Informatics Tech. Report 98001, FŘIT VŠP Hradec Králové, leden 1998
 • Mikulecký, P.: Why not with us as well? (Current FMIT's possibilities and prospects). In: Proceedings INSYPA 97 Workshop, TEMPUS JEP 11572-96, Univerzita Pardubice, 1997
 • Mikulecký, P.: Inovace studijních programů oborů Informační systémy a Informační management, zaměřená na integraci znalostních informačních technologií. Fond rozvoje VŠ, projekt č. 0524, FŘIT VŠP Hradec Králové, 1997 (zpráva k závěrečné oponentuře)
 • Mikulecký, P., Bódi, R., Chmelař, J.: Intelligent Total Glass Production Control. Informatics Tech. Report 97006, FŘIT VŠP Hradec Králové, říjen 1997
 • Mikulecký, P., Bódi, R.: On Emergence of Expertise in Multiagent Real-time Expert Systems. Informatics Tech. Report 97005, Fakulta řízení a informační technologie VŠP, Hradec Králové, říjen 1997
 • Mikulecký, P., Bódi, R., Chmelař, J.: Towards Total Glass Quality Management. Informatics Tech. Report 97003, FŘIT VŠP Hradec Králové, červen 1997
 • Mikulecký, P., Ponce, D., Hynek, J.: Knowledge-Based Projects in Industrial Applications. Informatics Tech. Report 97002, FŘIT VŠP Hradec Králové, květen 1997
 • Chmelař, J., Bódi, R., Mikulecký, P., Malik, S. A.: Expert Systems in Intelligent Control of Continuous Glass Melting Processes. Informatics Tech. Report 97001, FŘIT VŠP Hradec Králové, duben 1997
 • Kelemen, J., Mikulecký, P.: Impact of the MIT AI Activities. A Case Study. Tech. Report, Katedra umelej inteligencie MFF UK, Bratislava, 1991
 • Mikulecký, P.: An Overview of Intelligent Front-Ends and Advice-Giving. Computer Science Preprint No. CS5-91, Katedra umelej inteligencie MFF UK, Bratislava, október 1991
 • Mikulecký, P., Kelemen, J., Berezňák, J.: Expertné systémy "on-line" a prostredie G2. Výskumná správa VÚJE 262/91, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava, a Corela Interrational, s.r.o., Bratislava, 1991, 34 str.
 • Kelemen, J., Mikulecký, P.: A my sme kde? Poznámky z návštevy Massachusetts Institute of Technology. Kultúrny život XXV, č.33 (1991), str. 6
 • Gyárfáš, F., Berezňák, J., Kelemen, J., Mikulecký, P.: TINA ako prostredie pre tvorbu expertných systémov na podporu rozhodovania operátorov jadrových elektrární. Výskumná správa VÚJE 294/90, Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava, december 1990
 • Mikulecký, P.: Intelligent Front-Ends for Computer Users. Part II. Possible Solutions - The ASPAM Project. Tech. Report CU-DAI 2/90, Katedra umelej inteligencie MFF UK, Bratislava, 1990
 • Mikulecký, P.: Intelligent Front-Ends for Computer Users. Part I. Current Projects and Approaches. Tech. Report CU-DAI 1/90, Katedra umelej inteligencie MFF UK, Bratislava, 1990
 • Kelemen, J., Mikulecký, P.: Artificial Intelligence: Teaching and Research at the Comenius University. Overview and Proposal.  Tech. Report, Laboratórium informatiky UK, Bratislava, 1990
 • Berezňák, J., Gieci, A., Gyárfáš, F., Kelemen, J., Mikulecký, P.: Laboratórna realizácia expertného systému pre podporu rozhodovania operátora jadrovej elektrárne. Správa VÚJE 223/89. Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava, 1989, 34 str.
 • Brilla, J. a kol.: Algoritmy vedeckotechnických výpočtov a matematických modelov technologických procesov. Správa k záverečnej oponentúre úlohy P 04-533-507. Ústav aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky UK, Bratislava, 1985, 70 str. (zástupca koordinátora a zodp. riešiteľ čiastkovej úlohy)
 • Mikulecký, P., Kalaš, I., Kelemen, J.: Mathematical Software, Meta - Knowledge, and Expert Systems. Report, NAG Ltd., Oxford, England, 1984
 • Brilla, J. a kol.: Algoritmy vedeckotechnických výpočtov a matematických modelov technologických procesov. Správa k priebežnej oponentúre úlohy P 04-533-507. Ústav aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky UK, Bratislava, 1983, 77 str. (zástupca koordinátora a zodp. riešiteľ čiastkovej úlohy)
 • Brilla J. a kol.: Algoritmy vedeckotechnických výpočtov a ASR technologických procesov. Predbežný návrh úlohy ŠP RVT P 04-533-507. Ústav aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky UK, Bratislava, 1980, 28 str. (zástupca koordinátora)
 • Mikulecký, P.: Poznámky o výpočtovej zložitosti Kármánových rovníc. Časť 5 záverečnej správy úlohy ŠPZV I-5-5/6, Ústav aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky UK, Bratislava, december 1980
 • Mikulecký, P.: Tvorba základného matematického programového vybavenia pre počítače radu SMEP. Motivácia a koncepcia.  Výskumná správa VTV 3/80, Ústav aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky UK, Bratislava, marec 1980
 • Jarošková, B., Lager, K., Mikulecký, P.: Matematicko - štatistické metódy a vedecko - technické výpočty pre SM-3 a SM-4. Koncepčný návrh v rámci riešenia úlohy P 04-119-4. DATASYSTÉM Bratislava, 1980
 • Mikulecký, P.: O výpočtovej zložitosti jednej sústavy nelineárnych algebraických rovníc. 5.časť záverečnej správy I. etapy štátnej úlohy I-5-5/6, Ústav aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky PFUK, Bratislava, máj 1978
 • Vyhnanská, R. a kol.: Automatizované spracovanie vybraných oblastí súčasného systému riadenia KBV. Výskumná správa č. 12/76, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava, december 1976 (člen autorského kolektivu)
 • Haverlík, I. a kol.: Software pre vybrané disciplíny. Záverečná správa čiastkovej fakultnej úlohy štátnej úlohy P 04-533-081-00-03/17 "Zavedenie metód výpočtovej techniky do vyučovacieho procesu na Prírodovedeckej fakulte UK", PFUK, Bratislava, september 1974 (člen autor. kolektivu)
 • Jankovič, V. a kol.: Adaptácia symbolického jazyka SAM pre druhostupňovú pamäť riadiaceho počítačového systému RPP-16.  Záverečná správa čiastkovej štátnej úlohy P 04-561-079-02, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava, júl 1973 (člen autor. kolektivu)