Petr Wolf

Doc. Ing. Petr Wolf, CSc.

poslanec za ČSSD, zmocněnec rušeného úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj