30755

Albín SyberaAutor v letech 1999-2003 studoval na International School of Prague, kam odešel z Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze v Libni. V roce 2006 zakončil bakalářské studium filosofie na Carleton University v Ottawě. V roce 2008 dokončil magisterské studium Reading European Cultures na univerzitě v Glasgow, kde poté působil jako doktorandský student.


Vystřídal několik stáží a zaměstnání v soukromých společnostech i ve státní správě - mj. v občanském sdružení Comenius, Commerzbank Luxembourg, Státním fondu životního prosředí ČR, či IMOS Group.


V současnosti je fellow think tanku Visegrad Insight, přispívá do Britských listů, portálu Balkan Insight, či do projektu zaměřeném na sociální sítě ve střední Evropě #Strážci #Guardians. Příležitostně lektoruje kurzy věnované úvodům do filosofie pro veřejnost v Education Republic. Také je místopředsedou v rodinné nadaci věnující se překladům a vydávání děl v češtině doposud nepublikovaných autorů, filosofů a myslitelů (www.edithstein.cz).