Tamara Nováková

Autorka je koordinátorkou tiskové agentury gitA. Laicky a dlouhodobě se zajímá o problematiku sexuálního obtěžování zejména v kontextu nerovnováhy moci. Autorka netvrdí, že toto aktuální, závažné, citlivé a bohužel často i z různých stran zneužívané téma se musí diskutovat s vážnou tváří a ve vší korektnosti, ale je toho názoru, že co je moc to je ubohé.