Pavel Nováček

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. vyučuje předměty Udržitelný rozvoj, Globální problémy život. prostředí a Zkoumání budoucnosti ČR na Fakultě sociálních věd a pracuje v Institutu sociálních studií Univerzity Karlovy, vede Centrum interdisciplinárních studií na Palackého univerzitě v Olomouci , působí též v Agentuře rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje. Je členem prestižního Project Millenium při OSN. Je jedním ze zakladatelů Strany pro otevřenou společnost (SOS), které byl v letech 1998 - 2005 předsedou.