Robin Böhnisch

Autor působí v Ústavu ochrany životního prostředí Univerzity Pardubice