Václav Štětka

Autor je odborným asistentem na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS Masarykovy univerzity v Brně.