Petr Hajn

Autor je profesorem práva na Masarykově univerzitě v Brně.