Jana Švehlová

Autorka obdržela PhD v The Human Sciences Program na George Washington University a zaměřila se na oblast politické psychologie. Její výzkum se týká transgeneračních psychologických vlivů na děti obětí komunismu v bývalém Československu. Výsledky své práce prezentovala na různých vědeckých setkáních ve Spojených státech i v Evropě.