Vladimír Schejbal

Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.

Autor pracoval v UVR Opočínek (TESLA Pardubice) v anténním oddělení, kde se zabýval výzkumem radarových antén a šířením vln od 1969 do roku 1993. Na Univerzitě Pardubice je od roku 1994. Je senior IEEE member. Publikoval více než 130 prací (zhruba polovinu v angličtině). Některé práce lze nalézt na ISI Web of Knowledge a IEEExplorer. Úplné verze několika jeho článků lze nalézt na webu UP.