Zdeněk Rous

Vystudoval sociologii. Mezi jeho zájmy patří rovněž politická ekonomie a historie. Námezdně pracující.