Gabriela Goliašová

dr. Mgr.Art. Gabriela Goliašová

predsedníčka základnej organizácie Odborového zväzu masmédií, Slovenská televízia