Jan Brukner

Kromě aktivit kolem vojenských základen... je autor Art director a Vfx artist. Působí v oblasti filmové tvorby a reklamy. Jako jeden z koníčků je pro něj kinematografie a postprodukční filmová terminologie.