9

Miloslav Ransdorf

Narozen: 15. 2. 1953, Rakovník

Absolvoval studium filozofie a dějepisu na FF UK (1972-77). V letech 1977-84 na katedře filozofie FF UK vyučoval dějiny antické a středověké filozofie. V r. 1984 nastoupil jako samostatný vědecký pracovník do Prognostického ústavu ČSAV. V r. 1990 byl zvolen za KSČ do Federálního shromáždění, znovu v r. 1992 (poslancem FS byl do konce r. 1992); v r. 1996-98 zvolen do PS PČR za KSČM. Zvolen byl i pro současné volební období.

Je místopředsedou zahraničního výboru PS PČR, členem podvýboru pro prezentaci České republiky v zahraničí. Spolupředkládal zákony z oblasti ústavního práva, včetně návrhu Ústavy a zákona o Ústavním soudu.

Od července 1993 je místopředsedou ÚV KSČM.

Je ženatý (od r. 1988), má dceru (nar. 1990).

Telefon: 02-4714818

E-mail: miloslav.ransdorf@klub-kscm.cz

V jeho vědecké práci se vyčlenily dva základní okruhy: dějiny filozofie a ideologií a teorie společenského vývoje.

Publikace:

 • Kapitoly z geneze husitské ideologie, 1986; Zdeněk Nejedlý, 1988
 • Z myšlenkového světa reformace, 1989
 • The Roots of American Political Culture (s V. Dvořákovou), 1989
 • Anatomie parlamentu I-III, 1992
 • Staré struktury a lustrace v novodobých dějinách (s V. Dvořákovou, J. Kuncem), 1992
 • Mistr Jan Hus, 1993
 • Muž velké touhy. Komenský proti proudu dějin, 1995
 • Nové čtení Marxe, 1996
 • Čechem volbou, 1998
 • Bezpečný domov - ohrožený svět, 1998
 • Hledali spravedlivější svět, 1999

Sborníky:

 • Chebský soudce a reformační dějinné myšlení, Soudce smluvený v Chebu, 1982
 • Pojetí času u kappadockých otců, Problémy křesťanství, 1985

Časopisy:

 • Vztah Prahy a Tábora v bádání o Jakoubkovi ze Stříbra, Folia historica Bohemica 1985, č. 9

Texty na internetu:

Dialog Východ, západ, sever, jih

Překlady