Alena Michutová

Alena Michutová (nar. 1981) vystudovala sociální práci a pedagogiku na UP v Olomouci. V současnosti dálkově studuje na ETF UK obor evangelická teologie.