Ondřej Zajac

Ondřej Zajac je redaktorem časopisu pro současnou poezii Psí víno a redaktorem překladů v Nakladatelství Petr Štengl. Vydal básnickou sbírku Pojmenovaná a příručku pro milovníky kávy: Kafegrafie. Překládá z bulharštiny, polštiny, srbštiny a chorvatštiny. Knižně vyšly překlady básní Georgiho Gospodinova Lapidárium.