9293

Denisa Víznerová

Denisa Víznerová

1.Lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství, 5.ročník