Marek Adam

Mgr. Marek Adam

Pracuje jako středoškolský učitel. Vystudoval bohemistiku a historii na PF JČU v programu Učitelství pro střední školy. Zabýval se životem a dílem Karla Kosíka a proměnami marxistického myšlení v české filosofii a historiografii.

Další oblasti jeho zájmu: Dějiny české populární hudby, sociálněpsychologické aspekty lidské komunikace fenomén chalupaření, pěší turistika.