Štěpán Benda

Nar. 1946 v Praze, v letech 1964-1968 studoval filozofii a politickou ekonomii na FF UK. Byl členem fakultního výboru FF UK jako "nečlen ČSM". V roce 1968 byl v Pražském studentském parlamentu. 28. 8. 1968 odešel do Rakouska. Pak žil dva roky ve Francii, od r. 1970 v SRN. V Německu vystudoval Deutsche Film und Fernsehakademie DFFB v oboru režie a kamera. Pracoval převážně jako kameraman dokumentárních filmů pro německou televizi. Natočil vlastní dva filmy.