Jaroslav Pánek

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

předseda Sdružení historiků České republiky