7576

Jaroslav Valenta

Autor je hiostorik moderních dějin a působí v Historickém ústavu AV ČR