520

Jaromír Kohlíček

ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

Poslanec Parlamentu České republiky za Ústecký kraj (KSČM)

vzdělání:
Střední všeobecně vzdělávací škola Mariánské Lázně - Úšovice,
přírodovědecká větev 1968 - 1971, maturita

VŠCHT Praha,
fakulta chemickotechnologická, katedra silikátů,
obor sklo 1971 - 1976,
ing. tamtéž - disertace 1989

další diplomy, kursy, stáže:
1990 řízení, marketing - Nice, Greta, Francie
1993 řízení, marketing - Chicago University Illinois
1993 Phillips TV Bulbs Eidhoven - stáž

jazykové znalosti:
angličtina, němčina, francouzština, část. ruština a italština

praxe:
1976 - 1996 sklárny Sklounion Teplice, Obalunion a Avirunion v pozici od výzk. pracovníka přes pecního technika, vedoucího útvaru péče o základní fondy a ředitele závodu po technického náměstka podniku
1996 - 1998 ředitel ocelárny
1998 - dosud (2. vol. období) poslanec, dnes místopředseda Výboru pro evropskou integraci, člen výboru zahraničního a několika podvýborů a řady skupin přátel Meziparlamentní unie
člen zastupitelstvu města Teplice

koníčky:
běh, cyklistika, běžky, zahrádka, cestování, práce se studenty a pomoc handicapovaným spoluobčanům