Alexaner Duleba

Autor je spolupracovníkem politicko společenského týdeníku SLOVO