Dušan Čaplovič

Autor je spolupracovníkem politicko společenského týdeníku SLOVO