Peter Salner

Autor je spolupracovníkem politicko společenského týdeníku SLOVO