Jana Machatová

Autorka je spolupracovníčkou politicko společenského týdeníku SLOVO