Martin Brendan

Autor je spolupracovníkem politicko společenského týdeníku SLOVO