Velikonoce

18132

Velikonoce

Vjezd do Jeruzaléma

21. 3. 2005 / Nikola Čulík

Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna požehnaný, jenž přichází ve jménu...

Počátky křesťanství

11. 4. 2004 / Lenka Kužvartová

Tak máme opět Velikonoce. V Českém rozhlase nám páter Hermann vysvětluje, čím mají být Velikonoce pro ateisty a teď, v neděli, jsem otevřel ráno rádio znovu, abych se doslechl, že "Dobré jitro z ...

 1092

Týden Pesachu a Velikonoc

8. 4. 2004

Pesach (anglicky Passover) se nazývá osm dní (v diaspoře, ale sedm dní v Erec Jisra'el) trvající židovský "svátek přejití", který odpovídá křesťanským velikonočním svátkům; dodnes se v židovství sl...

K Velikonocům I....

7. 4. 2004 / Miloš Dokulil

Již nastával večer. Jak to již bylo předem s Ježíšem dohodnuto, učedníci připravili vše k velikonočnímu hodu v domě jednoho souvěrce na Horním městě, v němž v čas vyměřený měsíce ábíb, tedy mě...

K Velikonocům II

7. 4. 2004 / Miloš Dokulil

(Možná se někdo v duchu ptal, o jaký úryvek tu minule pod uvedeným titulkem ZDE šlo. Zhruba před desíti lety bylo odvysíláno sedm rozhlasových relací pod názvem "Sedm velikonočních zastavení", zabý...

Velikonoce 2004 tak hezky česky...

5. 4. 2004 / Ivo V. Fencl

V březnu brzy po Popeleční středě, která v naší tradici startuje velikonoční období, v parku před Brankou v krajské metropoli mladý statný muž s hlučným megafonem v ruce masíroval sluch v...