Školství

Škola hrou či hrátky ve škole?

22. 3. 2002 / Jaroslav Vintrych

Můj syn Pavel navštěvuje ZŠ Třebízského v Kralupech n/Vlt., pátý ročník. Protože je bezproblémový typ, neměl doposud žádné problémy s třídní učitelkou Mgr. Foučkovou. Tato situace platila až do min...

Vyřeší školné problémy univerzit?

15. 3. 2002 / Jan Čulík

V tomto článku, psaném pro deník Právo, jsme vysvětlili, jaké problémy vznikly v Anglii zavedením univerzitního školného. Dominik Lukeš má ovšem pravdu, že svým univerzitním vzděláním, financovaným...

Konečně školné - jenže k čemu je dobré?

15. 3. 2002 / Dominik Lukeš

Zavedení školného je jediným možným výsledkem současného směřování českých vysokých škol. V souvislosti se školným se ale často vyskytují velice mylné představy o jeho účelu a možném vlivu na kvali...