Komunální volby a senátní volby, říjen 2014

Lesk a bída české politické reklamy

11. 10. 2014 / Tomáš Vohryzka

Příkladů neprofesionální, nevěrohodné či prázdné politické reklamy bylo v médiích již zmíněno mnoho. Rád bych se tedy zmínil spíše o příčinách tohoto stavu. Prvním pozoruhodným faktem je, ja...

Jak se z novináře stane prokorupční aktivista

9. 10. 2014 / Boris Cvek

Zdá se mi zcela srozumitelné, když se občané organizují v určitých skupinách na obranu veřejného zájmu, tedy na obranu zájmů těch slabých, např. pacientů, zaměstnanců, dětí, zvířat, spotřebitelů, o...

Participativní rozpočet pronikl mezi volební témata

8. 10. 2014

tisková zpráva Alternativy Zdola Před komunálními volbami roste zájem o možnosti vtažení občanů do veřejného dění. Participativní rozpočet, rozšířený po celém světě a silně zastoupený v sousední...

Proč jít ke komunálním volbám

6. 10. 2014 / Ilona Švihlíková

V kontextu dramatických geopolitických pohybů, které jsou navíc doprovázeny krizovým vývojem v socio-ekonomickém systému, se může zdát, že nadcházející komunální volby jsou víceméně b...