O českých tajných službách

Tajemství za všechny prachy...

5. 5. 2013 / Ladislav Žák

Žijeme v tržním prostředí a trh je mírou všeho. To nám vtloukají do hlavy naši volení i nevolení vyvolení a jejich vědečtí a mediální nohsledi. Nabízím nejen jim k zamyšlení okolnost, že přes obecn...

 1493

9/11 a naše neodpovědná odpovědnost

12. 9. 2008 / Miroslav Polreich

Výročí násilného útoku na USA proběhlo v ČR jen matnou připomínkou. Bez jakéhokoliv zamyšlení se nad příčinami, okolnostmi a hlavně způsoby, jak podobným událostem účinně bránit. Doufám, že to nen...